vzdelávanie

WORKSHOPY

PRIMÁRNE CIELE:

 • Jednoducho cez zážitok vysvetliť  ako vzniká  elektrina a čo znamená energia.
 • Osveta  o  ekológii.  Porozumenie  vzťahov  energia životné  prostredie  a  motivácia  k  zmene vlastného správania.
 • Mobilizácia  študentov  k  aktívnemu  prístupu  ku  svojmu  okoliu.  Ako  môže  moje  správanie  v domácnosti prispieť k ochrane životného  prostredia.
 • Interaktívnou  formou priblížiť technické  smery  a zvýšiť  záujem o ich ďalšie štúdium.

CENA:

1 x workshop pre firmy…………………….1100 € + DPH

3 x workshop/deň pre školy…………1 200 € + DPH (cca 100detí)

 

V CENE INŠTALÁCIE DOSTANETE

 • doprava v rámci BSK
 • 1 kompletný bicyklový modul – zahŕňa 2-4 bicykle, generátor, kabeláž
 • Interaktívnu žiarovkovú tabuľu, wattmeter, informačné tabule, iné
 • Technika k dispozícii na 8 hodín
 • Malé ozvučenie podmazovou hudbou
 • 1 x inštruktor

 

VIAC INFORMÁCIÍ O ATRAKCII

V čom je BikeLab výnimočný?

Žiakom chýbajú názorné príklady. Ťažko si predstavujú čo el. energia znamená a ako vzniká. S BikeLab-om žiaci majú možnosť „prežiť“ učivo priamo na sebe.

Jasné  prepojenie  vlastnej  tvorby  s  finálnym  produktom  motivuje  študentov  kďalšiemu záujmu o techniku a možnosti, ktoré ponúka ďalšie štúdium.

BikeLab je:

 • veľmi názorný a ľahko zapamätateľný
 • jednoducho  sa  modifikuje  na  rôzne  vekové  skupiny  a  preberané  učivo  v  danom ročníku

Cieľová skupina

 • Základná škola (10-14 rokov)
 • Stredná škola (15-19 rokov)

Workshopy  je  možné  prispôsobiť  cieľovej  skupine(veku),  a to na základe:

 • odbornosti výkladu ako sústava funguje
 • technickou náročnosťou skladania sústavy
 • náročnosťou facilitovanej diskusie.

Plánovaný dopad projektu

Za  1  deň  na  škole  sme  schopní  previesť  našim workshopom  80-120  študentov.

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ

 • vývoj špecifických modulov, inštalácii, metodík na požiadavky klienta
 • čas eventu nad 8 hodín
 • doprava mimo BSK
 • ubytovanie a strava inštruktora
 • pre bližšie informácie si pozrite cenník / doplnkové ceny / prípadne na vyžiadanie

 POŽIADAVKY NA ŠKOLU

 • ideálne prítomnosť učiteľa fyziky
 • miestnosť kde sa zmesti do 25 detí + priestor na samotný bikelab je 8m * 3m
 • rovný podklad
 • elektrický prívod 220 V
Bublinkovač
Bicyklový mixér